คุณจันทนา สิทธิชัย (Singha Estate Public Company Limited)

พนักงานที่อยู่ตามไซท์งาน สามารถลงเวลาผ่าน Mobile App ได้ทันที ส่วนการบันทึกเวลาเข้างานอีกสาขาที่ไม่ได้อยู่ตึกเดียวกัน ก็สามารถลงเวลาเข้างานได้…