ปานระพี รพีพันธุ์ (รายการไอที 24 ชั่วโมง ไทยทีวีสีช่อง 3)

ไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเลย เพียงแค่จ่ายค่าสมาชิกในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นการขจัดความยุ่งยากทั้งหลาย…