คุณเชตวัน เสนะพันธุ์ (บริษัท ฤทธา จำกัด)

สามารถรวบรวมข้อมูลเวลาทำงานและการลาของพนักงานเกือบ 3 พันคนจากไซต์งานเกือบ 100 แห่งทั่วประเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว…