หลักการทำงานของระบบ

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกและควบคุมการเปิดประตูที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ข้อมูลการเข้าออกที่บันทึกด้วยเครื่องอ่านบัตรหรือลายนิ้วมือจะถูกส่งไปจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พนักงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าออกงานของพนักงานในองค์กรผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ทั่วไปได้โดยสะดวกทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน (Android, iPad, iPhone) โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหรือซอฟต์แวร์ใดๆ

ขั้นตอนการทำงาน

  1. พนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือบัตรพนักงานที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือ/บัตร Proximity card
  2. ในกรณีที่ใช้ควบคุมการปิดเปิดประตู เครื่องอ่านลายนิ้วมือ/บัตรจะส่งสัญญาณไปที่กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปิดประตู
  3. ข้อมูลเวลาเข้าออกของพนักงานจะถูกส่งไปเก็บบนระบบคลาวด์ผ่านอินเตอร์เน็ตภายในไม่กี่วินาที
  4. ข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล Microsoft SQL Azure โดยแยกฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายออกจากกันโดยเด็ดขาด
  5. ในกรณีที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือไม่สามารถติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ตได้ การลงเวลาและการควบคุมประตูยังจะทำได้ตามปกติ ข้อมูลที่ส่งไม่ได้จะถูกเก็บไว้ในเครื่องและจะรวบรวมส่งทันทีที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
  6. พนักงานสามารถใช้แอพบนมือถือเพื่อลงเวลาเข้าออกได้ โดยมีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วย Face Recognition ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้อย่างเด็ดขาด ตรวจหาสถานที่จากสัญญาณ GPS และถ่ายรูปพนักงานเพื่อส่งขึ้นคลาวด์ Microsoft Azure.
  7. พนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร สามารถเข้าใช้งานระบบทางเว็บ เพื่อตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน ประวัติการลา โควต้าการลา ส่งคำร้องขอลาหยุดหรือทำงานล่วงเวลา อนุมัติคำร้อง โดยขึ้นกับสายงานบังคับบัญชาตามผังองค์กร สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต มือถือทั้ง iOS และ Android
%d bloggers like this: