ใช้งานผ่านเว็บ

ผู้ใช้สามารถใช้ทุกฟังก์ชั่นการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้ รองรับเว็บบราวเซอร์ทุกชนิด

ตัวอย่างหน้าจอบางส่วน

หน้าจอแรก (Home Screen)
แสดงปฏิทินเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานที่กำลังใช้งานระบบพร้อมโควต้าวันลาที่ใช้ไป

หน้าจอโควต้าวันลา (Check Vacation Quota)
แสดงจำนวนโควต้าวันลาแต่ละประเภทและจำนวนวันลาที่ใช้ไปแล้วในเดือนปัจจุบันและปีปัจจุบัน

หน้าจอตรวจสอบวันทำงานของลูกทีม (Check Working Time)
แสดงสถานะวันทำงานแต่ละวันของลูกทีมแต่ละคนทั้งเดือนในหน้าจอเดียว

หน้าจอกราฟวันลารายเดือน (Monthly Leave Chart)
แสดงกราฟจำนวนวันลารายเดือนของแต่ละแผนก

%d bloggers like this: