ใช้งานได้หลายภาษา

รองรับการใช้งานผ่านเว็บและมือถือได้หลากหลายภาษา เช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยสามารถบันทึกการตั้งค่าภาษาที่ใช้งานแยกตามผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ

%d bloggers like this: