ใช้งานผ่านมือถือ

สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานนอกสถานที่หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง สามารถใช้ Mobile-TA ซึ่งเป็น Mobile App สำหรับ iOS และ Android สามารถใช้งานร่วมกับ Cloud-TA ได้อย่างสมบูรณ์ ระบุตำแหน่งการเข้าออกงานด้วย GPS ส่งคำร้องหรืออนุมัติคำร้อง เช็คสถานะสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ปฏิทินเวลาทำงานและวันหยุด

ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานในแต่ละวันจากหน้าจอปฏิทินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งแสดงปฏิทินวันหยุด การลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

ลงเวลาทำงานพร้อมตำแหน่ง GPS และภาพถ่าย

บันทึกเวลาเริ่ม-จบการทำงานนอกสถานที่ โดยตรวจสอบตำแหน่งจาก GPS ของสมาร์ทโฟนและถ่ายรูปผู้ปฏิบัติงานส่งเข้าระบบ

ตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

ในการบันทึกเวลาด้วยตำแหน่งจาก GPS หรือการสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธ (BLE)  รูปที่ถ่ายจากกล้องของมือถือจะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน โดยใช้เทคโนโลยี Face Recognition ล่าสุดจากไมโครซอฟต์ เปรียบเทียบภาพถ่ายปัจจุบันกับภาพถ่ายโปรไฟล์ของพนักงานแบบทันทีทันใด

อนุมัติใบลาและคำขอต่างๆ

หัวหน้าทีมจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอ็พเมื่อมีคำขอใหม่จากลูกทีม เช่นการขอทำล่วงเวลา ขอทำงานนอกสถานที่ ขอลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน โดยหัวหน้าสามารถดูรายละเอียดคำขอ และโควต้าวันหยุดที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ของผู้ขอ เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ทันที

ลงเวลาโดยการสแกนบลูทูธ

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์บูลทูธ BLE ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พนักงานสามารถใช้แอ็พบนมือถือเพื่อลงเวลา เข้า-ออก ได้ทันทีเมื่ออยู่ในระยะสัญญาณ (ประมาณ 5-10 เมตร) โดยอุปกรณ์บูลทูธนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานจากแบตเดอรี่ ทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่วางไว้ในจุดที่ต้องการจะให้พนักงานบันทึกเวลาได้เท่านั้น

mobile-ta-3

Download Mobile-TA

 

%d bloggers like this: