ส่งและอนุมัติคำร้อง

ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องและอนุมัติคำร้องขอลาหยุด ขอทำงานล่วงเวลา ผ่านเว็บหรือ Mobile App. ผู้บังคับบัญชาจะได้รับอีเมล์เมื่อได้รับคำร้องและสามารถเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องได้โดยการคลิกปุ่มในอีเมล์ได้อย่างง่ายดาย

ApprovalWorkflow
ApproveRequest

%d bloggers like this: