ควบคุมการปิด-เปิดประตู

เพียงต่อเชื่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและบัตรพนักงานเข้ากับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อควบคุมการปิดเปิดประตูโดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เปิดประตูได้ด้วยวิธีใดระหว่างการสแกนลายนิ้วมือ อ่านบัตรพนักงาน หรือทั้งบัตรและลายนิ้วมือ หรือใช้เพียงรหัสผ่าน โดยไม่ต้องมีบัตร

กลอนแม่เหล็กและอุปกรณ์เสริม

SL-100 Dead Bolt Lock (power to lock)

 • Power supply: DC12V
 • Surge Protection
 • Built-in door open or door close state detection output
 • Suitable for all types of 180º degree door
 • Door lock delay time: 0 / 2.5 / 5 / 9 seconds

BR-100 Surface Mount Bracket

 • To be used with SL-100 Dead Bolt Lock
 • Suitable for all types of 90º or 180º door
 • Sturdy built for durability
 • Simple installation without knocking any holes out
 • Able to integrate with UB-100 glass holder
 • Dimensions: 230 x 45 x 46(mm)
 • Weight: 590 g

UR-100 Glass Holder

 • To be used with BR-100 to install SL-100 Dead Bolt Lock
 • Suitable for frameless glass door (thickness of 9mm~12mm)
 • Stainless steel built for durability
 • Rubber plate and steel plate for strong holding
 • Dimensions of Large Glass Holder: 231 x 46.5 x 21 (mm)
 • Dimensions of Small Glass Holder: 120.5 x 46.5 x 21 (mm)
 • Weight: 1,000 g

%d bloggers like this: