จ่ายค่าบริการตามการใช้งาน

จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปีตามจำนวนผู้ใช้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ราคาแพง ปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ใช้ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รายละเอียดค่าบริการ

%d bloggers like this: