งาน CEBIT ASEAN Thailand 2019

CEBIT ASEAN Thailand 2019

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

28-29 พฤศจิกายน 2562

Cloud-TA® เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแห่งอาเซียน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data & Cloud, Business Solutions, Smart Solutions & IoT, Cyber Security และ Statups มาไว้ในงานเดียว อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ รวมถึง แนวโน้มอุตสาหกรรมทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

%d bloggers like this: