งานสัมมนา Azure Summit

งานสัมมนา Azure Discovery 2018

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์

25 พฤษภาคม 2561


Cloud-TA® เข้าร่วมงานสัมมนา Azure Summit ที่จัดโดยบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

%d bloggers like this: