งานสัมมนา Azure Discovery

งานสัมมนา Azure Discovery 2018

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2561


Cloud-TA® เข้าร่วมงานสัมมนา Azure Discovery ที่บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ถนนวิทยุ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

%d bloggers like this: