Cloud-TA คืออะไร?

Cloud-TA ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่แบบออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของไมโครซอฟต์ (Microsoft Azure) ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องแม่ข่าย เพียงต่อเครื่องอ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับ LAN หรือ Wi-Fi ที่ต่อออกอินเตอร์เน็ตได้ หรือใช้สมาร์ทโฟนลงเวลาจากนอกสถานที่ ใช้งานระบบได้ทั้งผ่านเว็บและแอพมือถือ ดูข้อมูลเวลาทำงาน ส่งใบลากิจ ลาป่วย ทำงานล่วงเวลา อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอต่างๆได้จากทุกที่ตลอดเวลา หลักการทำงานของระบบ

ลงเวลาทำงานได้ง่ายๆ 4 วิธี

C2-Pro

ลายนิ้วมือ / บัตรพนักงาน

สแกนลายนิ้วมือหรือบัตรพนักงานเพื่อบันทึกเวลาทำงานภายในเวลาแค่ 0.5 วินาที

GPS_473x473

แอ็พบนมือถือส่งตำแหน่ง GPS และภาพถ่าย

ใช้แอ็พบนมือถือเพื่อตรวจสอบตำแหน่งด้วย GPS และถ่ายภาพเซลฟี

Bluetooth_242x242

แอ็พบนมือถือสแกนบลูทูธ (BLE)

ใช้แอ็พบนมือถือสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธแบบพิเศษในระยะ 5-10 เมตร

timeentry

แอ็พบนมือถือป้อนเวลาโดยตรง

ใช้แอ็พบนมือถือในการป้อนเวลาเข้า-ออกงานเพื่อขอการอนุมัตจากหัวหน้างาน

FaceRecog

ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition)

เทคโนโลยีล่าสุดจาก Microsoft®

ตรวจสอบยืนยันตัวตนในการบันทึกลงเวลาทำงานผ่านแอ็พบนมือถือด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายปัจจุบันกับรูปโปรไฟล์ของพนักงาน

%d bloggers like this: