ระบบบันทึกเวลา เหมาะกับธุรกิจประเภทใด?

จริงๆ แล้วระบบบันทึกเวลาเหมาะกับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีพนักงาน 10 คน ก็สามารถใช้ระบบบันทึกเวลาได้

  • ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้
  • ไม่ต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์