Cloud-TA® เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” งานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ที่สร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ASEAN CONNECTIVITY” สอดรับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ระหว่าง วันที่ 28-31 ตุลาคม 2562