ระบบบันทึกเวลาทำงานออน์ไลน์

ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่แบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่าย เพียงต่ออุปกรณ์อ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเวลาเข้า-ออกของพนักงานทั้งหมดจะถูกส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์แบบทันทีทันใด

English English

ดูรายละเอียด…

Our Clients

ไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเลย เพียงแค่จ่ายค่าสมาชิกในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นการขจัดความยุ่งยากทั้งหลาย…

ปานระพี รพีพันธุ์ (รายการไอที 24 ชั่วโมง ไทยทีวีสีช่อง 3)

พนักงานที่อยู่ตามไซท์งาน สามารถลงเวลาผ่าน Mobile App ได้ทันที ส่วนการบันทึกเวลาเข้างานอีกสาขาที่ไม่ได้อยู่ตึกเดียวกัน ก็สามารถลงเวลาเข้างานได้…

คุณจันทนา สิทธิชัย (Singha Estate Public Company Limited)

การสรุปวันลา ชั่วโมงทำงาน และ O.T. นำไปพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนได้เลย และเพิ่มข้อจำกัดตามระเบียบบริษัทได้ตามความต้องการ…

คุณวิจิตรา พิทักษ์วงษ์ (PKS Automobiles Co.,Ltd)

ช่วยลดขั้นตอนการใช้เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติการลาต่างๆ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานนอกสถานที่…

คุณสุเมธ ลีกิจวัฒนะ (บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด)

อยากทดลองใช้งานระบบ Cloud-TA ฟรี หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที…